Generalforsamling 2017

Foreningen har haft mange konstruktive møder med såvel kommunalpolitikere, folketingspolitikere, og kommunalpolitikere i årets løb, og det opleves absolut som om den gode dialog fremmer forståelsen. Jeg er overbevist om at det er en vigtig lokalpolitisk opgave vi som lokal landboforening løser her, slog Christian Lund fast. En opgave som SLFs bestyrelse vil arbejde målrettet videre på i kommende sæson.

Vi skal engagere os i at få det EU vi gerne vil have, understregede formanden.

Desuden vil vi sætte mere fokus på EU-politikken. Som lille eksportland af kvalitetsfødevarer, har vi utroligt meget gavn af EU.

Rådgivningen godt  fra start med ny skarp profil!

Direktør Erik Lydiksen var godt tilfreds med årets resultat. Faktisk havde det ramt præcis det budgetterede, når der ses bort fra ekstraordinære indtægter. Vi går ikke efter stort overskud, vi er en non-profit virksomhed sagde direktøren. Vi følger vores strategi hvor vi går målrettet efter at være en slagkraftig full-line rådgivning, der styrker medlemmernes bundlinje.

Vi har igangsat flere nye tiltag i årets løb, som er kommet rigtig godt fra start, herunder en helt ny Natur og Byg afdeling samt en skarp Arbejdsgiverservice. Ved begge de to ny tiltag  såvel som vore eksisterende kerneydelser oplever vi rigtig god efterspørgsel, slog direktøren fast..