Har du en markstak med dybstrøelse? Tønder Kommune sætter med deres tilsynskampagne fokus på overdækning af markstak med husdyrgødning.

Visse typer af husdyrgødning kan du opbevare i markstak. Markstakken skal som udgangspunkt altid overdækkes med plastik eller lignende, og der er desuden en række afstandskrav, som skal overholdes.

Kontakt os, hvis du vil være sikker på, at du overholder reglerne for markstak.