Michael fik gang i sin drøm

110.000 kyllinger i lejet stald. Den unge landmand Michael Meier er på vej til at realisere sin drøm på en kyllingefarm tæt ved Hedensted.

Michael Meier drømmer om at få sin egen gård, men som så mange andre unge landmænd, kan det være svært at få kapital nok til at gå i gang. Efter at have fået afslag ved flere pengeinstitutter lykkedes det endelig Michael Meier – med hjælp fra SLF – Sønderjysk Landboforening – at blive enige med en udlejer om en kontrakt. Hermed var drømmen startet op.

 Stalden fyldt med kyllinger
SLF havde kendskab til en ældre landmand, som i flere år havde forsøgt at sælge eller udleje sin kyllingefarm – uden held. Og snart var kontakten mellem de to landmænd skabt:

-Det gik hurtigt. Jeg var oppe for at se på ejendommen. Jeg forskede lidt i kyllinger, og inden jeg fik set mig om, havde vi skrevet en fem-årlig kontrakt, fortæller Michael Meier. 1. februar i år startede han op med 110.000 kyllinger fordelt på fire stalde. 

 Bor i campingvogn indtil videre
Michael Meier blev uddannet landmand i 2011 på Bygholm Landbrugsskole, produktionsleder i 2014 og har altid arbejdet med svin – de senere år som driftsleder på flere besætninger.

-Jeg har en drøm om at blive selvstændig og få min egen gård, men jeg synes ikke, der er fremtid i grise. Det er for stor en risiko, og kvæg har aldrig interesseret mig. Nu er jeg i gang, og det stopper forhåbentlig ikke her, fortæller Michael Meier, som på sigt gerne vil udvide med flere kyllingestalde i området.

Michael og kæresten bor i en campingvogn i nærheden. Sådan skal det være, indtil drømmegården kan købes. Det er de begge indstillet på.

 Alternativ finansiering
Michael Meier har lejet staldene hos den tidligere landmand, som har haft produktion på gården siden 1978, og som stadig bor på ejendommen. Derudover har den nye landmand lavet en aftale med foderstofcentralen om, at de først får betaling for foderet, når kyllingerne er slagtet.

Det betyder, at han ikke skal have penge op af lommen til foder– eller låne dem i banken – før han har fået penge fra slagteriet.

 Vigtigt netværk
Michael Meier har aldrig arbejdet med kyllinger tidligere, men han har et godt netværk, han trækker på. Både rugeriet og slagteriet stiller konsulenter til rådighed. Derudover trækker han på den tidligere lejers erfaringer – blandt andet når kyllingerne skal sættes ind – mod at Michael så hjælper ham i marken.

-Samtidig har SLF hjulpet mig med opstart, budget og driftsøkonomi, som en del af deres etableringsrådgivning. 

-Det hele går langt bedre end forventet, siger den yderst motiverede landmand.

Fremtidens muligheder i landbruget
 Du kan høre mere om Michael Meiers kyllingeproduktion til SLFs arrangement om ”Fremtidens muligheder i landbruget”, hvor han kommer og fortæller om overvejelserne og den alternative finansieringsløsning.

Mødet foregår hos SLF på Billundvej 3 i Vojens, torsdag 22. marts kl. 18.00. Mødet er gratis. Tilmelding på og læs mere her 

 Fakta
SLF matcher ældre og yngre landmænd
SLF har i dag et kartotek over ejendomme, der inden for en årrække kommer til salg. Samtidig holder de øje med yngre talentfulde landmænd, der er interesserede i at blive herre i eget hus. SLF matcher herefter de landmænd, der passer godt sammen og vil kunne indgå en samarbejdsaftale.
Da det kan være svært for en ung landmand at stille med den nødvendige kapital og komme i gang, kan forskellige finansieringsmuligheder være løsningen.