Virksomheder – herunder også landbrug – der er ramte på indtjeningen som følge af Covid-19 har mulighed for at få stillet garantier hos Vækstfonden for nye lån, driftskreditter og garantier. Fristen udløber fredag den 15. januar.

Vækstfonden er klar til at stille garantier for nye lån, driftskreditter og garantier til små og mellemstore virksomheder – herunder også landbrug, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af Covid-19.

Det er SMV’er – små og mellemstore virksomheder – inden for alle brancher, som kan søge en Covid-19 garanti. Kravet til ansøgerne er, at virksomhederne skal beskæftige under 250 medarbejdere, og som har en årlig omsætning på højest 372 millioner kroner og/eller har en samlet balance på højest 320 millioner kroner.

Garantiordningen er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Ordningens garantiramme er på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Sidste frist for at søge garanti fra Vækstfonden er fredag den 15. januar 2021.

Fakta om Covid-19-garanti for SMV’er:

• Garantien dækker 90 pct. af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab.
• Garantien har en løbetid på op til 6 år, der nedskrives årligt, lineært.
• Prisen består af stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.
• Ordningen løber frem til den 31. januar 2021.