Den nye fødevareminister kaldte ved SLF’s nytårskur 2020 for et annus horibilis. Og selv om Rasmus Prehn roser landbruget for dets medvirken i den grønne omstilling, så bliver erhvervet bedt om at levere noget mere, når landbrugsreformen lander.

Fødevareminister Rasmus Prehn undgik – i modsætning til statsministerens nytårstale – ikke at komme ind på minaflivningerne, da han på en direkte linje fra København mandag aften medvirkede i SLF’s digitale nytårskur.

– Afslutningen på året blev særlig tung for minkerhvervet, som af grunde, vi stadig ikke helt kender, blev utrolig hårdt ramt af Covid-19. Det var desværre en helt nødvendig beslutning af hensyn til danskernes sundhed at aflive samtlige danske mink. Men det blev i sagens natur en beslutning med enorme konsekvenser for minkavlerne, erkendte den nye fødevareminister.

På kant med landbruget

Rasmus Prehn konstaterede, at minksagen var årsag til, at han overtog et ministerium, som var kommet på kant med dele af landbruget:

– Efter så voldsomt et forløb og så store uoverensstemmelser er det klart, at der er behov for at få genopbygget tilliden og styrket samarbejdet og relationerne. Det betragter jeg som en af mine vigtigste opgaver som ny minister.

Det er ikke kun minksagen, som ifølge ministeren gjorde 2020 til et annus horibilis – et rædselsfuldt år:

– Vi er også nødt til at vende Brexit. Det er i sig selv et tilbageslag, at Storbritannien forlader EU. Men det kunne være gået helt galt, hvis der ikke i sidste ende var kommet en aftale på plads. Det sikrer fuld told- og kvotefrihed. Det er helt centralt for fødevareklyngen, da Storbritannien er et stort marked for dansk fødevareeksport.

Ros fra ministeren til landbruget

Og så var der ros fra fødevareministeren til landbrugets evne til at bidrage til den grønne omstilling.

– Regeringen er valgt på et grønt mandat. Der er en forventning til os om, at vi leverer på den dagsorden. Og det kommer vi til. Målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasser frem mod 2030 står til troende. I i landbruget har allerede taget et stort ejerskab over den dagsorden.

Men selv om der var ros og anerkendelse til landbruget, så kommer der nye krav, når landbrugsreformen lander om kort tid. Hvad indholdet konkret bliver, kunne ministeren endnu ikke afsløre:

– Men jeg i hvert fald sige så meget, at selvom vi allerede er godt i gang med den grønne omstilling, kommer vi til at bede landbruget om at levere noget mere. Det gælder på både vandmiljø, klima og natur. Vi skal gøre det klogt ved at tænke indsatserne sammen på tværs. Og vi skal gøre det i det rigtige tempo, så vi når at udvikle nye virkemidler, og så landbruget kan nå at omstille sig. Vi skal også fremover have et økonomisk stærkt landbrug, og et landbrug som leverer arbejdspladser og eksport. Der er røster fremme, som fremstiller grøn omstilling og et konkurrencedygtigt landbrug som hinandens modsætninger. Det er helt skævt og ville være visionsløst og fantasiforladt, lød det fra fødevareministeren.