SLF yder al den form for hjælp, råd og vejledning omkring de mange spørgsmål, der rejser sig efter aflivningen af minkbesætningerne.

Efter regeringens dramatiske beslutning om, at alle mink i Danmark skal aflives, står minkavlerne tilbage med både enorme menneskelige og økonomiske omkostninger. SLF tog med det samme fat i medlemmerne.

SLF står klar med krisehjælp og vil samtidig kunne bidrage med rådgivning om alle de øvrige spørgsmål, der rejser sig i kølvandet af lukningen af pelsdyrerhvervet.

Selv om der er forhandlinger i gang på Christiansborg omkring erstatning og kompensation til minkavlerne, så handler det ikke kun om økonomi. Der er samtidig som en konsekvens af minksagen en lang række øvrige forhold, der er svært overskuelige for minkavlerne, deres familier og medarbejdere.

Midt i denne krise er SLF klar med råd, hjælp og vejledning inden for spørgsmål med emner som den videre strategi med bedriften, afvikling, eventuel ekspropriation samt beskæftigelsesmuligheder for såvel ejere samt medarbejdere.