Vi søger 2 medarbejdere som skal indgå i et team med 4 andre driftsmedarbejdere til
et stort og moderne biogasanlæg på Haderslev Næs. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi søger medarbejdere der har erfaring med og lyst til blandt andet at arbejde med:
· Daglig drift og overvågning af anlægget
· Fodring af anlægget ud fra anviste planer
· Vedligeholdelse og optimering af anlægget
· Reparation af procesudstyr og mekaniske dele
· Prøvetagning af biomasser i samarbejde med eksterne rådgivere
· Deltagelse i vagtordning, som består af telefonvagt, fysisk tilstedeværelse ved driftsstop eller fejlmelding.

Du kan have følgende faglige baggrund:
· Eventuelt udlært elektriker, smed eller kedelpasser
· Har eventuelt en baggrund som maskinfører / arbejdet på en maskinstation
· Har en baggrund fra kvæglandbrug og forståelse for fodring

Vi kigger efter medarbejdere der har nogle af følgende kompetencer:
· mekanisk forståelse
· kan arbejde selvstændigt med enkelte opgaver
· kan lide og lægger vægt på at arbejde i et team
· har ordenssans og en god og rolig facon i dit daglige arbejde
· er kvalitetsbevidst og tager ansvar omkring sikkerhedskrav og regler

Du vil referere til driftslederen.

Af hensyn til din mulighed for at indgå i en vagtordning er det vigtigt, at din bopæl er indenfor en ½ times køretid til anlægget som ligger på Hejsager Næsvej i Haderslev.
Du skal være indstillet på weekendarbejde, som aftales med driftslederen.
Vi gør opmærksom på, at der er rygeforbud på virksomheden.

Vil du høre mere om stillingerne, så kontakt Jan Fensholt-Hansen på 5123 1292.
Ansøgninger med relevante bilag sendes på mail til jfh@naturbiogassode.dk

Naturbiogas Sode · Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev · naturbiogassode.dk