ESGreenTool er for dig, som vil dokumentere dine bæredygtige tiltag, eller vide hvilke klimaknapper, du kan skrue på, for at reducere udledningerne fra bedriften mest muligt.

Nu kan brugere af klimaværktøjet ESGreenTool Climate også beregne produktaftrykket for afgrøder på marken på baggrund af egne data fra Mark Online. Det sker i en ny udgave af klimaværktøjet, nemlig Climate 2.

Det betyder altså, at der lige nu er to udgaver af klimaværktøjet, nemlig Climate 1 og Climate 2.

  • Climate 1 er det nuværende værktøj, som indtil nu har været kendt som ESGreenTool Climate. Her kan brugerne som altid beregne den aktuelle klimabelastning som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften. Der ændres ikke ved hverken design eller funktioner.
  • Climate 2 vil være tilgængelig for alle brugere, men dog kun relevant for dem, som også har data i Mark Online. I Climate 2 vil brugerne kunne se deres marker og beregne både bedriftsaftrykket for markerne og produktaftrykket for afgrøderne. Det data, der overføres fra Mark Online, er fra 2022 og 2023 og tæller marker, afgrøder, udbytter og gødningstildeling. Der overføres både planlagt og registrerede data. Allerede i efteråret 2023 udbygges programmet med grise og slagtekyllinger.

På sigt vil der kun blive tale om ét klimaværktøj.

Pris og abonnement er det samme

Nuværende abonnenter har automatisk adgang til Climate 2. Hjemmesiderne www.esgreentool.dk og www.landmand.dk vil være opdateret med adgang til begge udgaver. Der ændres ikke ved abonnementspriserne.

Hvis du både har husdyr og planteproduktion, anbefaler vi, at du fortsætter med at bruge Climate 1, indtil Climate 2 er udbygget med bedriftens husdyrsproduktion.