Nyt dagpengesystem for selvstændige

Fra årsskiftet skal også virksomheder, der kun har ansatte i dele af året, indberette løn og skat hver måned – enten som lønbeløbet eller som en nul-indberetning. 

Fra 1. januar 2019 er det slut med at være oprettet som sporadisk arbejdsgiver. Dermed afskaffes virksomheders mulighed for kun at indberette for de måneder, hvor der er sket udbetalinger. 

Ændringen har kun betydning for virksomheder, der har foretaget såkaldt sporadisk indberetning af A-skat. De vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019, og har derefter pligt til at indberette løn hver måned. Virksomheden vil modtage besked om omregistreringen fra SKAT.

Ændringen påvirker ikke virksomheder, der allerede i dag har pligt til at indberette ansattes løn hver måned.

Manglende nulindberetning straffes
For de måneder, hvor der ikke udbetales løn, skal virksomheden foretage en nulindberetning.

Hvis virksomheden hverken foretager en nulindberetning eller indberetter løn hver måned, foretager Skattestyrelsen en skønsmæssig fastsættelse af A-skat og am-bidrag, og den manglende indberetning vil desuden udløse en afgift på 800 kr. pr. måned. 

Afmeld pligten som arbejdsgiver
Hvis virksomheden ikke udbetaler løn, og ikke forventer at foretage lønudbetalinger i fremtiden, kan virksomheden afmelde pligten som arbejdsgiver med NEM-ID på virk.dk. Du kan altid blive tilmeldt igen.

Personligt ejede virksomheder, der afmelder pligten som arbejdsgiver, skal omregistrere sig på virk.dk, hvis de fortsat ønsker at beholde deres cvr.nr.

Hvis du får lavet løn ved SLF, bliver der automatisk lavet en nul-indberetning i de måneder, hvor du ikke har ansatte.

SLF kan tilbyde dem at lave 0 indberetninger til 1.150 kr. pr. år (obs på gebyr på 800 kr. pr. mdr. hvis de glemmer at indberette).

Ring til HR & Arbejdsgiverservice og hør nærmere.