Hvad er samtidighedsferie?

Hvornår ligger ferieåret og hvad med overgangsordningen?

Hvad gør du hvis medarbejderne vil holde mere ferie end de har optjent?

Hvad betyder det at feriepengene indefryses?

 

Høre mere blandt andet om dette og meget mere tirsdag 29. oktober fra kl. 16.00 – 17.30  hos SLF.

Mødet er gratis for medlemmer,
Ikke-medlemmer:  250 kr. pr. deltager

Tilmelding på mail jt@slf.dk senest d. 25. oktober 2019.