Fik du ikke søgt om momslån i sommer, har du nu chancen, da der er vedtaget en ny lov, der åbner for at søge om momslån. Samtidig forlænges tilbagebetalingsfristen på momslån. Derimod gælder det om at være opmærksom på, at frister for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke længere er forlænget.

En ny lov giver igen mulighed for at søge om momslån. Der blev åbnet for momslån for at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet i forbindelse med corona-krisen.

Folketinget vedtog i sommer, at:
• Små og mellemstore virksomheder, der havde indberettet moms for hhv. andet halvår eller fjerde kvartal 2019 med frist den 2. marts 2020, kunne få udbetalt et beløb svarende momsbeløbet som et lån.

• Lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) havde indberettet for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kunne udbetales som et rentefrit lån.

Om din virksomhed er en lille- eller mellemstor virksomhed, afgøres ud fra virksomhedens momsregistrering. Det er kun virksomheder, der i den pågældende periode var registreret med kvartalsmoms eller halvårsmoms, der kan ansøge om udbetaling af indbetalt moms for enten 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.

Virksomheder, der var momsregistreret med måneden som afregningsperiode, er ikke omfattet af ordningen. Heller ikke, selvom virksomheden selv måtte have valgt måneden som afregningsperiode og kunne have været kvartals- eller halvårsregistreret.

Sidste frist: 18. december

Muligheden for at søge om momslån blev åbnet igen fra den 17. november 2020. Muligheden omfatter samme periode og beløb som i foråret, ligesom betingelserne at få lånet er de samme.

Du kan søge om lånet frem til og med den 18. december 2020, og ansøgningen skal ske via www.virk.dk .

Betingelser der skal opfyldes

Enkelte virksomheder vil ikke kunne benytte muligheden for at få momsen retur. Det gælder for eksempel virksomheder under konkursbehandling eller lign. og visse virksomheder, der ikke har opfyldt deres forpligtelser til at indberette og afregne moms til tiden.

Hvis du skylder moms eller skat for tidligere perioder og år, bliver de skyldige beløb modregnet, inden du får pengene udbetalt.

Hvis din virksomhed ophører eller bliver afmeldt for moms, skal du tilbagebetale momslånet indenfor 14 dage.

Hvis du søgte om momslån i sommer, og fik det udbetalt, kan du ikke søge igen.

Forlænget tilbagebetalingsfrist

Både de nye og de tidligere udbetalte momslån skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Tilbagebetaling momslånet sker via virksomhedens skattekonto.

I forbindelse med den nye lånerunde er loftet på 100 mia. kr., for hvornår der automatisk udbetales fra skattekontoen, også forlænget til den 1. november 2021.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide at søge om momslånet, kan du altid ringe til din konsulent og få det snakket igennem.

Frister for indbetaling af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag

Fristerne for indbetaling af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag har for en række virksomheder været forlænget til og med oktober måned, hvor indbetalingsfristen er udskudt til den 31. maj 2021.

Fra og med november måned er indberetnings- og betalingsfrister ikke længere forlængede. Det betyder, at du for november og december skal indberette og indbetale til følgende frister:

Lone Hauge

Skattespecialist