Mandag den 3. april afholdt SLF et temamøde om den nye husdyrregulering, hvor 35 interesserede landmænd trods det fine forårsvejr var mødt op.

Der er nu en ny lov, der udstikker de overordnede rammer, men de bekendtgørelser og vejledninger, der skal føre loven ud i livet, er endnu ikke vedtaget.

Hovedpunkterne ligger dog fast:

· Hele reguleringen af arealanvendelsen forsvinder fra miljøgodkendelserne

· I stedet for en godkendelse baseret på antal dyr og dyreenheder vil godkendelserne fremover være baseret på stipladser,
altså arealet i staldene, hvor dyrene opholder sig.

· Harmonikravet øges til 170 kg N/ha

· Der indføres generelle fosforlofter, og strammere, specifikke lofter i udpegede, sårbare områder.

 

Efter gennemgangen af de nye rammer, tog folketingsmedlem Anni Mathiesen (V) over.

Anni Mathiesen, redegjorde glimrende for de politiske tanker og ønsker, der ligger bag den nye lov.

Efter indlæggene var der god tid til spørgsmål og der var god spørgelyst blandt tilhørerne.

Der blev noteret flittigt, og Peter og Birgitte agter at følge det videre arbejde med loven tæt.

Der vil løbende blive lagt nyheder ud, efterhånden som virkeligheden melder sig.

KONTAKT:

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869