Lodsejere i området Haderslev-Give har fået brev om forundersøgelse og kortlægning af natur- og miljøforhold på deres ejendomme. SLF følger sagen og står til rådighed med hjælp og svar på spørgsmål

Arbejdet med planlægning af en ny motorvej mellem Haderslev og Give er nået til det punkt, hvor biologerne skal i gang med natur- og miljøkortlægningen i området omkring de mulige linjeføringer for motorvejen. Biologerne går i marken, formentlig i løbet af marts måned 2018, skriver vejdirektoratet.

Derfor er de berørte lodsejere blevet varslet om kortlægningen i et brev i uge 6 med flere detaljer om arbejdet, og at de kan forvente at støde på en biolog eller en arkæolog i deres nærområde.

Flere kunder i området – SLF følger sagen
Samtidig holder Kolding Kommune og Vejdirektoratet et borgermøde i Lunderskov Hallen 11. april kl. 19-21.

Her deltager repræsentanter fra SLF, som følger sagen. Det er kunder specielt i Vamdrup, Frørup, Farris, Lerte, Sommersted, Simmersted og Maugstrup, der kan blive involveret.

Forundersøgelser på ejendommen er kun vejledende. Først senere skal det politisk besluttes, hvor den endelige linjeføring skal være.

Hvad er en forundersøgelse og VVM-undersøgelse?
En forundersøgelse er en mindre grundig undersøgelse end VVM-undersøgelsen. 

I en forundersøgelse kigger man på mulige linjeføringer og anlægspriser, men de vil kun være vejledende. Når en forundersøgelse er afsluttet, skal det vedtages politisk, om man ønsker at gå videre med projektet. 

Det næste skridt vil i så fald være en VVM-undersøgelse, som betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Den bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.​

I en VVM-undersøgelse beregnes en anlægspris.

Læs mere om undersøgelsen: http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Visualisering/Sider/Undersogelsesomraade.aspx

Er der spørgsmål til forundersøgelsen, og hvordan man i øvrigt skal forholde sig, praktisk og juridisk – kan man rette henvendelse til:

Stefan Poul Hansen

Jurist

Phone73 20 23 37 / 24 91 49 65
Johan Schmidt Bestyrelsesmedlem SLF

Johan Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Phone7450 6171 / 4030 1164