Den nye overenskomst mellem GLS-A og 3F giver højere timeløn til overenskomstdækkede landbrugsansatte.
Arbejdsgivere får ekstra fleksibilitet. Overenskomsten trådte i kraft 1. marts. Her kan du se et udpluk af ændringer.

Et udpluk af de ændringer, der er i den nye overenskomst.

Fritvalgskonto:

1/3 17 – 2,0%

1/3 18 – 2,7%

1/3 19 – 3,4%

1/3 20 – 4,0%

Procenten må ikke længere lægges til feriepengene, men skal stå på en linje for sig selv og beløbet udbetales med december lønnen eller sættes ind på pension. Medarbejderen bestemmer selv,

hvad der skal ske med pengene.

Udbetaling af søgnehelligdag, feriefridage m.v.:

Forskudsbeløbet pr. dag udgør medarbejderens sædvanlige løn. Medarbejderen har dog ikke krav på

udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på kontoen.

Timelønnen stiger, hvis medarbejderne følger overenskomsten:

1/3 18 + kr. 2,50 pr. time

1/3 19 + kr. 2,50 pr. time

1/3 20 + kr. 2,50 pr. time

Tillægsbetalinger ved staldarbejde for elever og udenlandske praktikanter:

Lørdag eftermiddag kr. 60,98 pr. gang

Søn- og helligdag kr. 146,55 pr. gang

Lønstigning til elever og udenlandske praktikanter:

Der er ingen overenskomst stigning i lønnen pr. 1. marts.

AM-pension til elever fra 1/6 2018:

1/6 18 – arbejdsgiver 1,7% – medarbejder 0,85%

1/6 19 – arbejdsgiver 3,4% – medarbejder 1,70%

1/6 20 – arbejdsgiver 5,1% – medarbejder 2,55%

Eleven skal være fyldt 18 år og have opnået 3 måneders anciennitet.

I den periode, hvor eleven ikke er berettiget til pension, skal eleven være tilmeldt en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark, som koster arbejdsgiver kr. 29,00 pr. måned.

De danske elever er d.d. tilmeldt en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark, som koster arbejdsgiver kr. 29,00 og det skal de fortsat være indtil 1/6 2018.

Forsikringsordning til udenlandske praktikanter fra 1/6 2018:

Praktikanten skal være tilmeldt en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark, som koster arbejdsgiver kr. 29,00 pr. måned.

I forsikringsordningen, der gælder både danske elever og udenlandske praktikanter er der følgende: Løbende supplerende førtidspension, engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme, sum ved dødsfald og sundhedsordning i Falck Healthcare/Pension Danmark.

Kontakt

Stefani Søberg

Løn- og personalemedarbejder