Udover de hjælpepakker der allerede er vedtaget, har regeringen på et nyligt overstået pressemøde fremlagt nye tiltag for at hjælpe de virksomheder, der berøres af de stramninger, der er indført på grund af Covid-19.

Regeringen lægger op til hjælp til finansiering af faste omkostninger og til kompensation for omsætningsnedgang, når visse betingelser er opfyldt.

Forhandlingerne om de nye tiltag begynder kl. 14.

SLF følger med i forhandlingerne og vil melde ud på hjemmesiden, når vi kender det endelige resultat af forhandlingerne.

På pressemødet blev der spurgt ind til, om der sker tilbagebetaling af den moms, der er indbetalt her i marts. Ud fra de svar, der blev givet på pressemødet, er der ikke umiddelbart udsigt til, at regeringen ønsker at give mulighed for tilbagebetaling af momsen.

Opdateres