Perioden 1. marts – 1. august er sidste chance for at anmelde gylletanke, møddingspladser og formentlig også velfærdsudvidelser af stalde, inden den nye husdyrlov træder i kraft!

For anmeldeordningen fulde stalde er der sket en åbning, der betyder, at hvis du ligger i område med stigende dyretryk eller i øvrigt er blevet begrænset i anvendelse af ordningen på grund af specifikke arealer, har du nu i en kort periode mulighed for at anvende anmeldeordningen.

Afhængig af nuværende godkendelsestype og produktionstype kan der opnås mellem 1,5-20 % stigning i dyreholdet.

Husk: Informationsmøde om de nye husdyrregler 3. april 2017

Nye planer indenfor de næste 2 år

Så derfor – Hvis du har planer, som måske kan rummes indenfor disse ordninger og som skal føres ud i livet indenfor de næste 2 år, så kontakt Birgitte eller Peter, Natur & Byg og få mulighederne undersøgt.

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869