Nu kan udenlandske landbrugsmedarbejdere lære dansk hjemme på gården

En ny særlov gør udgiften mindre, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller kommer i karantæne med Covid-19. Blandt andet kan man søge om refusion fra dag 1.

 

Nye muligheder for refusion ved sygdom med Covid-19

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af Covid-19

 

Refusion fra første sygefraværsdag

– Refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden)

– Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på to uger

– Ovenstående forudsætter, at man i øvrigt opfylder betingelserne for sygedagpenge

– For personer sygemeldt af andre grunde end Covid-19 gælder de almindelige regler

 

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til 1. januar 2021

Kontakt HR & Arbejdsgiverservice, hvis du har yderligere spørgsmål.

Frida Søllingvraa HR konsulent hos SLF

HR - konsulent

Teamchef for HR & Arbejdsgiverservice + Kommunikation & Marketing

Vera Lauritzen Jørgensen SLF

Løn- og personalemedarbejder

Phone7320 2643

Løn- og personalemedarbejder

Margit S Nielsen SLF

Regnskabsass. & Lønadminstration