Folketinget har vedtaget, at små og mellemstore virksomheder – herunder også landbrug – vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal indberettes og afregnes 1. marts 2021.

Folketinget har vedtaget, at der åbnes en ny runde med de såkaldte momslån. Der vil være tale om en momslåneordning for små og mellemstore virksomheder – herunder også landbrug – for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Der kan søges i perioden 17. marts til 14. april.

For at komme i betragtning til momslåneordningen er det vigtigt, at momsen er indberettet korrekt og til fristen, som er senest den 1. marts. Hvis momsen ikke indberettes til tiden, vil virksomheden ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

Ifølge skattespecialist hos SLF, Lone Hauge, er det derimod ikke et krav, at momsen er indbetalt rettidigt, men der løber dog renter på.

Når lånet er bevilget, vil det skyldige momsbeløb blive modregnet. Lånet dækker momsbeløbet – og vil således ikke blive udbetalt. Udgifter til renter og gebyrer skal virksomheden/landbruget selv betale. Ellers vil beløbet overgå til inddrivelse.

Det er i øvrigt vigtigt at huske, at der senest den 1. marts skal indberettes moms for såvel første og andet halvår 2020 for virksomheder/landbrug med halvårlige indberetningskrav samt for tredje og fjerde kvartal for virksomheder med kvartalsvise indberetningskrav.

Virksomheden/landbruget kan selv afgøre, hvorvidt der søges om momslån for enten en enkelt periode eller begge perioder.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Lone Hauge

Skattespecialist