Nyheder

Berith Nissen: SLF hilser vildsvinehegn velkommen!

Vi er glade for regeringens og DFs beslutning om en forstærket indsats over for udbredelsen af afrikansk svinepest, som især spredes med vildsvin.  Vi har set sygdommen brede sig op gennem Østeruropa de senere år. Derfor er der stor ros til regeringen og DF –…

En enklere og mere moderne EU-politik

EU-Landbrugskommissær Phil Hogan præsenterede på EU konferencen i Tønder 20. marts, planen for en ny og mere moderne EU-politik på landbrugs- og fødevareområdet! – populært kaldet CAP-reformen. Phil Hogan: CAP er en kontrakt mellem landmænd og borgere Phil Hogan indledte sit indlæg med at slå…

Ny overenskomst mellem GLS-A og 3F, jordbrug gældende fra 1. marts 2018

Den nye overenskomst mellem GLS-A og 3F giver højere timeløn til overenskomstdækkede landbrugsansatte. Arbejdsgivere får ekstra fleksibilitet. Overenskomsten trådte i kraft 1. marts. Her kan du se et udpluk af ændringer. Et udpluk af de ændringer, der er i den nye overenskomst. Fritvalgskonto: 1/3 17…

En lille snak om store ting!

Den 14. marts havde juristerne i SLFs afdeling for Ejendom og Jura inviteret til ”Åbent hus”, med det måske lidt nærgående spørgsmål: ”Er du godt gift” – og ”Hvad skal der ske med gården, hvis ægteskabet ikke holder? Jeg synes jo godt nok, at jeg…

SLF-møde med Teknik- og miljøformænd

Formanden i SLF, Christian Lund ønsker dialog og samarbejde i højsædet, når kommunerne udøver deres myndigheds- og serviceopgaver over for landbrugs- og fødevareerhvervet, såvel som for borgerne generelt.  SLF havde inviteret formænd og næstformænd for udvalg for teknik og miljø i Tønder, Haderslev og Vejen…

Opstartsmøde omkring gradueret tildeling

Torsdag 22. marts kl. 9.30-12.00, Billundvej 3, 6500 Vojens. Er du interesseret i at komme i gang med gradueret tildeling af gødning, udsæd og planteværn? Så er vores opstartsmøde måske noget for dig! Program: Teori bag graduering – skal vi skrue op eller ned? v/…

Nyt nummer af Agro – ny distributionsform

Har du set det nye nummer af Agro? Her kan du denne gang læse lidt om året der gik og højdepunkterne fra 2017. Samt et portræt af landmand Poul Bonde Christiansen fra Als. Agro udkommer ca. 3 gange om året. Agro kan også læses elektronisk…

Generalforsamling-i-SLF

En god og debatfyldt generalforsamling på Billundvej

Godt 100 medlemmer mødte op til SLFs generalforsamling i går aftes med årsberetning, valg til bestyrelse og repræsentantskab samt livlig debat i salen. Formand Christian Lund og direktør Erik Lydiksen aflagde SLFs årsberetning og fortalte om året der gik og året der kommer. 2017 var…