Nyheder

Kampagnetilsyn i 2020 på husdyrbrug i Aabenraa Kommune

Til orientering har Aabenraa Kommune fastlagt årets tilsynskampagne. Kampagnen kommer til at omhandle ensilagepladser. En række husdyrbrug vil i løbet af 2020 få et uvarslet kampagnetilsyn, hvor Aabenraa Kommune vil eftergå indretning og drift af ensilagepladser. For at få det bedste indtryk af fx fald…

- Kom til vandløbsmøde for vandløb i Vejen Kommune og hør om vandløbsvedligehold

Generalforsamling i Danske Vandløb

Foreningen Danske Vandløb indkalder til generalforsamling torsdag 5. marts kl. 13.00 på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Bestyrelsen aflægger beretning om et begivenhedsrigt år. Desuden er der valg, og alle folkevalgte genopstiller. Der vil efter generalforsamlingen være to faglige indlæg: ”Dræn sikrer vandafledning og natur…

Biogas sammenslutning er nu landsdækkende

Knap tre uger er der gået siden en ny sammenslutning af biogasleverandører så dagens lys. Sammenslutningen er nu veletableret og godt i gang med at lave aftaler og forhandlinger på landbrugets og landmændenes vegne. Sammenslutningen af Landbrugets Biomasseleverandører, som de kalder sig, har fået stor…

Fødevareminister stod fast på krav – men roste dansk landbrug

Landmandsmøde med fødevareminister Mogens Jensen på Agerskov Kro i går aftes Hvis man havde regnet med nye svar, kovendinger eller tilbagetrækning af fremrykkede reguleringer, så blev man skuffet: Kvælstofkravene går ikke væk – og der vil fortsat være forventninger og krav om mere grøn produktion,…

Skattefri seniorpræmie på 67.000

Siden 1. juli 2019 har lønmodtagere og selvstændige kunnet optjene en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Den skattefrie præmie er delt i 2 med 42.000,- det første år efter opnåelse af ret til folkepension og 25.000,- i år 2. Ordningen…

Vi søger ny kollega i kantine og rengøring

Stillingsopslag: Er du vild med at lave mad – så kig lige her! Vi søger en ny kollega gerne pr. 1.3.2020 og ellers pr. 1.4.2020 til at forkæle os med god mad i vores kantine, sørge for lettere rengøringsopgaver i køkkenet, og som kan være…

Lupiner, den oversete proteinafgrøde

Med afsæt i eksisterende ERFA-gruppe for lupindyrkere, afvikles et temamøde med målet: • Udveksling af erfaringer, høre hvad nyt der er om forsøg, dyrkning og afsætningens muligheder. • Få synliggjort hvilken viden I som producenter mangler • Og hvordan får vi udbredt lupinavlens værdier. Tid…

Økologisk Årsmøde

Syddansk Økologi inviterer til møde med fokus på både, politik, klima, naturdebat samt input og debat omkring maskinsamarbejdet, der økonomisk er en gevinst men aldrig lykkes at udbrede – hvorfor? Tid og sted: Torsdag d. 20. februar 2020, hos LRS, Løgumkloster, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster,…

Tønder Kommune holder temamøde om vindmøller

Hvis vindmølleprojekter skal blive en succes, er det vigtigt med lokal opbakning. SLF – Sønderjysk Landboforening – hjælper landmændene med at understøtte processen. Flere og flere kommuner og forskellige aktører begynder for alvor at interessere sig for alternativ energi. I starten af februar holder kommunalbestyrelsen…