Nyt dagpengesystem for selvstændige

Sidste år blev der indført nyt dagpengesystem for lønmodtagere, og nu er tiden kommet til de selvstændige.
Ansøgningsprocessen for dagpenge er forenklet en del, da man blandt andet kan bruge løn og indkomstoplysninger, som i forvejen er indberettet til Skat. De nye regler træder i kraft 1. oktober 2018.

Her er en oversigt over det nye dagpengesystem:

Beskæftigelseskrav
Tidligere har beskæftigelseskravet været 1.924 timers arbejde indenfor de seneste tre år, og for selvstændige har kravet været ”arbejde i ikke uvæsentlig omfang”, vurderet ud fra bl.a. omsætningen.
Fremover bliver beskæftigelseskravet som udgangspunkt opgjort ud fra samlet overskud af virksomheden før renter i de seneste tre år. Indkomstkravet er i 2018 på 228.348 kr. (samlet for tre år) (felt 111 på selvangivelsen).

Dagpengesatsen
Dagpengesatsen beregnes som hidtil af overskud af virksomhed før renter. Tidligere måtte man tage gennemsnittet af de to bedste år indenfor de seneste fem hele år.

Fremover tager man overskud af virksomheden for de bedste 12 mdr. indenfor de seneste 24 mdr. på ansøgningstidspunktet. Da man kun må medtage overskud, som er indberettet til Skat, vil perioden for selvstændige altid være mindre end 24 mdr. Og i nogle tilfælde vil satsen fremover skulle beregnes ud fra kun et enkelt års resultat.

Hvis der i perioden har været lønindtægter, må de fremover også indgå i satsberegningen.

Bemærkninger: Planlæg efterløn i god tid
Beskæftigelseskravet på samlet 228.348 kr. i overskud af virksomhed før renter for den seneste tre års periode, vil for de fleste landmænd ikke volde de store problemer. Deltidslandmænd kan lægge overskud af virksomhed og lønindtægt sammen, og vil som regel også kunne opnå indtægtskravet.

Der kan dog blive større udfordringer omkring beregning af dagpengesatsen, idet det kun bliver indtægten for de seneste 1-2 år, der bestemmer satsen. Med svingende indtægter i landbruget kan det blive meget tilfældigt, hvordan satsberegningen kommer til at se ud.

Her er det vigtigt at planlægge sin overgang til efterløn i god tid, for eventuelt i det seneste regnskabsår at undlade fuld afskrivning på bygninger og maskiner. Derved kan man få et højere beregningsgrundlag.

Kontakt derfor din regnskabskonsulent i god tid.

Medarbejdende ægtefæller
I arbejdsløshedsloven er medarbejdende ægtefæller tidligere blevet anset for selvstændig erhvervsdrivende, uanset om der har været lønaftale eller overført til medarbejdende ægtefælle.
I det nye system vil både beskæftigelseskravet og dagpengesatsen blive beregnet af løn eller af det overførte beløb fra selvangivelsen til medarbejdende ægtefælle.For at kunne få beregnet den højeste dagpengesats skal indtjeningen være på mindst 270.000 kr. og idet der i 2018 højst kan overføres 235.800 kr. på selvangivelsen, vil der ikke kunne beregnes en fuld dagpengesats.Løsningen kan være en lønansættelse, hvor der ikke umiddelbart er nogen grænser for lønnens størrelse, når blot den stemmer overens med den ydede arbejdsindsats.

At blive lønansat er forbundet med indbetaling til ATP og administrative omkostninger. Men det kan vise sig at være godt givet ud.

Drøft gerne problemstillingen med din regnskabskonsulent – eller kontakt Mogens Kvist på mobil 2960 9198

Mogens Kvist SLF

Mogens Kvist

Regnskabskonsulent