Med start den 31. januar står Sønderjysk Landboforening og Syddansk Kvæg bag et kursusforløb for udenlandske driftsledere og fodermestre.

I slutningen af januar indledes et kursusforløb rettet mod driftsledere med udenlandsk baggrund. Kurset er målrettet medarbejdere med operationelle ledelsesopgaver i stalden, herunder varetagelse af den daglige ledelse af en medarbejdergruppe. I løbet af de fem eftermiddage får deltagerne en introduktion til ledelse i en kombineret dansk og international kultur.

Arbejdsgiver og driftslederen får samtidig mulighed for at tage temaer op i hverdagen, hvor I gerne vil forbedre praksis.

Temaerne på kurset:

  • Forstå dig selv og andre
  • Bedre arbejdsplanlægning
  • Motivation og fastholdelse
  • Udvikling og forbedringer
  • Ledelse i praksis

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Kvæg og SLF. Undervisere er Anne Dorte M Krog, Business College Syd, Jonna Pedersen, HR-konsulent i SLF, og konsulenter fra Syddansk Kvæg.  

Kurset forløber over fem eftermiddage fra 13-16 og starter den 31. januar. De øvrige datoer er 9/2, 21/2, 1/3 og 9/3. Undervisningen foregår på engelsk.

Som forberedelse til temaet forstå dig selv og andre får du udarbejde en Person Profil. For at nå det, skal vi have din tilmelding senest den 27. januar

ENGLISH VERSION

Management course for English speaking operations managers

Starting on 31. January SLF and Syddansk Kvæg are behind a new course for foreign managers and herdsmen.

At the end of January, a management course for operational managers and herdsmen with a foreign background will begin. The course is aimed at foreign employees with operational management tasks in the stable, including handling the day-to-day management of a group of employees.

Over the course of five afternoons, the participants get an introduction to management in a combined Danish and international culture.

At the same time, the employer and the operations manager have the opportunity to focus on themes from the course where you want to improve practice.

The course includes

  • Understanding yourself and others
  • Better work planning
  • Motivation and staying in the job
  • Development
  • Your management in practice

The course is offered in collaboration between Syddansk Kvæg and SLF. Instructors are Anne Dorte M Krog, Business College Syd, Jonna Pedersen, HR Consultant at SLF, and consultants from Syddansk Kvæg.

The course runs over five afternoons from 13-16 (1 to 4 pm) and starts on 31 January. The course language will be English.

In preparation for the theme of understanding yourself and others, you will prepare a Person Profile. To achieve this, we need your registration no later than Friday 27 January

 

TILMELD

Name / Navn*
Adress / Adresse*
Phone / Telefon*
Mail / Email*

MERE INFO – MORE INFORMATIONS

Jonna Pedersen

HR- Konsulent

Specialer
• Rekruttering af udenlandske medarbejdere
• Ledelsesudvikling for eksterne kunder
• ESG