Sønderjysk Landboforening, SLF, har ansat Jacob Olesen som afdelingschef for regnskab og økonomi.

Et moderne landbrug skal drives som enhver anden produktionsvirksomhed med vækst- og indtjeningsmuligheder, og med et regnskab og en økonomi, der skal passes og styres. Derudover har et landbrug i udvikling brug for hjælp til investering, vækst, finansiering, generationsskifte, risici faktorer mm.
Til netop at styrke kundens strategiske udvikling har SLF valgt at adskille rådgivning og udvikling fra den øvrige produktion og service i regnskab og økonomi, og har i den anledning ansat 36-årige Jacob Olesen som afdelingschef.

Hjælpe kunden til succes
Jacob skal blandt andet have fokus på at udvikle og fremtidssikre rådgivning og udviklingsdelen inden for regnskab og økonomi. Herunder skal Jacob skabe konstruktive løsninger, der tager afsæt i kundens situation og behov.

-Jeg glæder mig til at arbejde mere strategisk med udviklingen af SLFs forretningsområde og den kvalitative ydelse af rådgivning. Herunder at hjælpe kunderne med at skabe gode vækst- og indtjeningsmuligheder og hjælpe dem til at få det bedste ud af deres virksomhed. Selvom det så desværre også betyder, at jeg personligt selv får tid til færre kunder, siger Jacob Olesen.

Jacob Olesen kommer fra en stilling som teamleder med ansvar for Driftsøkonomi & Virksomhedsrådgiv-ning i SLF, og har derfor i forvejen et bredt kendskab til landboforeningens forretningsområde og kunder.

-Jacob skal med sin forretningsmæssige og driftsøkonomiske forståelse føre SLF frem til en mere konkurrencedygtig produktion af serviceydelser, og via rådgivning på et højt fagligt niveau gøre SLF og SLFs kunder godt rustet til fremtidens udfordringer, siger medlem af bestyrelsen, Christian Ravn.

Jacob Olesen er gift med Maria, der er sygeplejerske. Sammen bor de på et nedlagt landbrug ved Ribe med deres tre børn på 7,8 og 10 år. Jacob er oprindelig uddannet landmand. Efter ti år i landbruget skiftede han over til den finansielle sektor. Udover fem års tidligere erfaring fra bank, har han HD i regnskab og HD i organisation og ledelse.  Jacob har været ansat i SLF i godt fire år.

Sorry! There is no Team Showcase saved under the ID '13241'. You need to cick the 'Save Showcase' button to actually save it before it can appear on the front end via your shortcode. Please read more about this here