Nyt dagpengesystem for selvstændige

Ordningen med lønkompensation som følge af Corona-situationen er forlænget til og med 29. august, hvor den udfases helt.

Lønkompensation helt generelt

Hvis din virksomhed er ramt af Corona-situationen, og du har sendt minimum 30 % af dine medarbejdere hjem, kan du søge om lønkompensation på indtil 90 % af lønnen til dine medarbejdere, der ikke er funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. For funktionærer kan du søge om 75 % af lønnen dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. hjemsendt medarbejder.

Lønkompensationsordningen er midlertidig, og i takt med genåbningen af Danmark udfases den. Det sker ved en forlængelse fra 8. juli til og med den 29. august. Der stilles krav om, at der i perioden sker afvikling af medarbejderens tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned. Ordningen ophører endeligt den 29. august.

Lønkompensation hvis din virksomhed er tvangslukket

Lønkompensationsordningen forlænges for virksomheder, som har fuldt lukket, fordi de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen for en ny periode med lønkompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Hos SLF er vi klar til at hjælpe dig med at forstå reglerne om lønkompensation. Vi kan ikke indberette ansøgningen for dig, men vi kan guide dig gennem processen, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om lønkompensation.

Stefani Søberg

Løn- og personalemedarbejder

Inge Marie Højsager

Lønassistent