Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter?
Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder.

Online-kursus: ADR / Transport af farligt gods 25. marts 2021 kl. 13:00-15:30

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører og landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj.

Der kræves ikke viden om farligt gods på forhånd.

Kursets formål og indhold:

At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods
(f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på arbejds-/ladbil).
• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
• Sikker håndtering og optræden i nødsituation
• Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)
• Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Underviser: Jan Sølver Svendsen

Prisen er kr. 645,-

Onlinekurset køres via Teams

Du vil 2 dage før kursusdagen modtage en mail med link til kurset.

Tilmelding senest 22. marts 2021