I en livlig debat var der opbakning til den førte politik og skarpe spørgsmål til elementer i regnskab og virksomhedens drift. Herunder såvel medlemstal, landboforeningens og rådgivningsvirksomhedens fremtid i den skærpede konkurrence på rådgivningsmarkedet.

Formand og direktør svarede, at de til enhver tid ser det som SLFs opgave at være skarp i markedet og arbejde målrettet for medlemme og kunder. Og opstår der en gunstig mulig samarbejdsrelation, er vi også klar til at tage bestik af den, fastlog formanden.

Tak for medalje

Som noget helt specielt tog  medarbejder Niels Kristian Pedersen hos Jan Toft Nørgaard  mikrofonen og takkede SLF fordi foreningen havde taget initiativ til at blev tildelt Landhusholdingselskabets sølvmedalje for lang og tro tjeneste på sin 25 års jubilæumsdag.