Vi har udsat dette kursus fra 11. marts til 10. juni pga. covid19 situationen.

Vi har i samarbejde med AMU-SYD Kolding, sammensat et kursus med stor vægt på den faglige hverdag, man står i som sprøjtefører og landmand.
På kurset vil du få klare meldinger om faglige nyheder, og vi vil give dig et overblik over den lovgivning, vi er underlagt i relation til sprøjtning.

  • Kursusdagen er præget af en veksling mellem præsentationer fra konsulenten og erfaringsudveksling.
  • Målet med kurset er at bidrage til at sikre en økonomisk og ansvarlig plantebeskyttelse.
  • Vores kantine byder igen velkommen med morgenkaffe og brød, deres fine frokost, samt kaffe og kage om eftermiddagen.

Pr. 1. juli 2020 trådte nye regler i kraft

Det er nu ikke længere muligt at købe bekæmpelsesmidler samt anvende dem lovligt uden et gyldigt sprøjtebevis.

Når du har et gyldigt sprøjtebevis, skal du efterfølgende huske at autorisere dig i Miljøstyrelsens MAB-system, samt tilknytte din autorisation til virksomhedens CVR nr. Mere herom på kurset.

Det opdaterede sprøjtebevis er gyldigt i 4 år.

Priser og tilskud

Deltagerbetaling for kurset er 126 kr.
(opkræves af AMU SYD)
og 695 kr. for forplejning og kursusmateriale mv.
(opkræves af SLF).

Som ufaglært eller faglært landmand,
kan man senest 4 uger efter kursusdagen søge VEU godtgørelse på 893 kr. på www.efteruddannelse.dk

For deltagere med en videregående uddannelse
(agronom, agrarøkonom, eller jordbrugsteknolog/tekniker) er det ikke muligt at modtage VEU godtgørelse.
Samme forhold gælder for ingeniører, lærere, pædagoger og andre med videregående uddannelser uden relation til landbrugserhvervet

Kursusdagen

Kurset er fra kl. 8.30-16.00
Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens.
Kurset afholdes af SLF.

48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Tilmelding 
Navn:*
Adresse:
Telefon:
Mobil:*
CPR-nr.:*
*E-mail:*
CVR-nr.: