Der bliver to kursusdage at vælge mellem med årets sidste sprøjtekurser – enten onsdag den 23. november eller torsdag den 1. december.

SLF har i samarbejde med AMU Syd i Kolding sammensat et kursus med stor vægt på den faglige hverdag, man står i som sprøjtefører og landmand.

På kurset vil du få klare meldinger om faglige nyheder, og vi vil give dig et overblik over den lovgivning, vi er underlagt i relation til sprøjtning.

  • Kursusdagen er præget af en veksling mellem præsentationer fra konsulenten og erfaringsudveksling.
  • Målet med kurset er at bidrage til at sikre en økonomisk og ansvarlig plantebeskyttelse.
  • Vores kantine byder igen velkommen med morgenkaffe og brød, deres fine frokost, samt kaffe og kage om eftermiddagen.

Det er nu ikke længere muligt at købe bekæmpelsesmidler samt anvende dem lovligt uden et gyldigt sprøjtebevis.

Når du har et gyldigt sprøjtebevis, skal du efterfølgende huske at autorisere dig i Miljøstyrelsens MAB-system samt tilknytte din autorisation til virksomhedens CVR nr. Mere herom på kurset.

Det opdaterede sprøjtebevis er gyldigt i 4 år.

Priser og tilskud

Deltagerbetaling for kurset er 128 kr. (opkræves af AMU SYD før kurset)

For deltagere med længerevarende uddannelse er deltagerprisen dog 826 kr. (Beløbet opkræves af AMU SYD før kurset)

Pris for forplejning og kursusmateriale mv. er 695 kr. (opkræves af SLF efter kurset)

Som ufaglært eller faglært landmand er det muligt senest 4 uger efter kursusdagen at søge VEU-godtgørelse på 905 kr. på adressen: voksenuddannelse.dk (vejledning udleveres på kurset).

For deltagere med en videregående uddannelse (agronom, agrarøkonom, eller jordbrugsteknolog/tekniker) er det ikke muligt at modtage VEU-godtgørelse. Samme forhold gælder for ingeniører, lærere, pædagoger og andre med videregående uddannelser uden relation til landbrugserhvervet.

Vælg mellem 2 kursusdage

Der kan vælges mellem to kursusdage:

Onsdag den 23. november kl. 8.30-16.00.

Torsdag den 1. december kl. 8.30-16.00.

Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens.
Kurset afholdes af SLF.

48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

TILMELD

Yderligere info

Mia Hou-Jensen SLF

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær