Går du med overvejelser om at købe eller sælge en ejendom med husdyrproduktion? Så vil du sikkert gerne vide, hvad ejendommen kan bruges til og dermed også, hvad den er værd.
Lige nu har vi rabat på rådgivning resten af 2018.

 Ejendommens værdi og brug
Værdien af en ejendom afhænger blandt andet af beliggenheden. I Natur&Byg hjælper vi dig med at vurdere, hvad ejendommen kan bruges til i forhold til gældende miljøregler. Vi laver en miljøscreening, så du som køber eller sælger ved hvilken husdyrproduktion, der er mulig på ejendommen. Kan husdyrproduktionen udvides, eller har den allerede nået loftet for, hvad der muligt på den pågældende lokalitet uden at overskride grænserne for lugt og ammoniakfordampning? Findes der miljøteknologier, der kan afhjælpe eventuelle problemer med lugt eller ammoniak?

 Hvad kan en miljøscreening?
Miljøscreeningen giver dig et godt overblik over ejendommens potentiale i forhold til den fremtidige husdyrproduktion, og skal der senere søges miljøgodkendelse, så kan beregningerne sandsynligvis genbruges her.

Miljøscreeningen kan også bruges, selv om du ikke har planer om køb eller salg, men ønsker at vide, om en konkret plan om udvidelse på din ejendom er realistisk.

 Rabat på miljøscreening og gennemgang af tilladelser
Resten af 2018 har vi fast pris på miljøscreeninger på 3.800 kr.

Selv om der ikke er konkrete planer om ændringer på ejendommen, skal der alligevel være styr på tilladelserne. Vi kan lave en gennemgang af dine miljø- og byggetilladelser, og se om tilladelserne svarer til de faktiske forhold på ejendommen, samt om bygningerne er korrekt registreret i BBR.

Resten af 2018 har vi fast pris på gennemgang af tilladelserne på 3.800 kr.

Bestiller du både en miljøscreening og gennemgang af tilladelser for samme ejendom inden 2018, så får du begge dele for 7.000 kr.

Kontakt os gerne:

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869