SKAT oplyser på sin hjemmeside, at årsopgørelsen for 2017 officielt kan ses i TastSelv fra og med mandag den 12. marts 2018. Denne første udgave af årsopgørelsen vil dog for mange kun være foreløbig. Selvstændige vil i stedet for årsopgørelsen modtage en servicemeddelelse eller et servicebrev, om at oplysningerne til selvangivelsen nu kan tastes. Deadline for udfyldelsen af den udvidende selvangivelse er den 1. juli 2018.

En overskydende skat udbetales med tillæg af 0,5 % i rente. Det svarer til 5 kr. pr. hver 1.000 kr., der udbetales i overskydende skat. Pengene indsættes automatisk på din Nemkonto. Hvis den overskydende skat udgør mindre end 100 kr., udbetales disse ikke, men overføres til næste års selvangivelse. En overskydende skat på over 100.000 kr. gennemgås manuelt af SKAT, inden udbetalingen finder sted. Udbetalingen af beløb af denne størrelse kan derfor tage længere tid.

Viser resultatet af årsopgørelsen, at der er indbetalt for lidt i skat, skal der således betales restskat, som tillægges et rentetillæg. Hvis restskatten indbetales senest den 2. juli 2018 udgør dag-til-dag rentetillægget 1,7 % p.a. Ved indbetaling af en restskat på 5.000 kr., som betales midt i marts 2018, skal der tillægges en rente på ca. 17 kr. Betales restskatten ikke senest den 2. juli 2018, er der i stedet for dag-til-dag renten tale om et fast rentetillæg på 3,7 %. Hvis restskatten udgør et mindre beløb end 20.325 kr., indregnes den automatisk i forskudsskatten for 2019 + procenttillæg, hvis der ikke foretages betaling i 2018. Restskat på mere end 20.235 kr. skal betales i tre rater i august, september og oktober måned 2018.

Det er vigtigt, at årsopgørelsen for 2017 kontrolleres, så det sikres, at alle fradrag og indkomster er korrekt medtaget. Har du indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, er det vigtigt, du selv indberetter dem. Håndværkerfradrag for 2017 er det eneste, der kan indberettes allerede nu til årsopgørelsen.

Kontakt din regnskabskonsulent, hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse for 2017.