Onsdag 30. januar kl. 14.00-17.00. Billundvej 3 Vojens

I år har vi specielt fokus på, hvordan afgrøderne skal behandles efter en usædvanlig kraftig efterårs- og vintervækst.

Kom og hør om:

·   Nedmuldning af kraftige efterafgrøder
·   Udnyt gyllen optimalt
·   Vækstregulering af kraftig og tæt vintersæd
·   Bekæmpelse af græsukrudt – det gror stadig
·   Gødskning – opstart af vintersæd og vinterraps – træd på bremsen
·   Svampe i korn og raps

Tilmelding senest mandag 28. januar kl. 12.00
Tilmeldingen er lukket