Politisk gårdbesøg hos SLF sammen med DF

I mandags, 5. november 2018, havde MF Peter Kofod Poulsen (DF) takket ja til at komme på bedriftsbesøg hos SLFs bestyrelsesmedlem Esben Skøtt på Lindegaard i Aller, for at se på udfordringerne med at etablere mini-vådområder og flere andre forhold. Næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem Christian Ravn fra SLF samt miljø-og naturrådgiver Peter Aalykke deltog også.

 For få kommer i gang – mangler penge
Esben Skøtt og Peter Aalykke fremviste og fortalte om Lindegaards minivådområdeprojekt, hvor der er givet tilladelse fra kommunen og tilsagn fra Landbrugsstyrelsen. Planen er, at minivådområdet skal reducere en eventuel kvælstofudvaskning med ca. 30% fra 30-40 ha. marker i oplandet til drænet. Minivådområdet etableres mellem markernes dræn og udløbet til vandløbet.

Esben Skøtts bekymring er, at det koster ca. 250.000 kr. at etablere minivådområdet, som er til gavn for hele dansk landbrug og samfundet i øvrigt. Investeringen kompenseres på et senere tidspunkt med tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Måske om halve eller hele år?

-Lige nu er udfordringen, at vi har haft en dårlig høst og markedet for grisekød er i bund. Vi ved ikke, hvor længe vi skal holde ud, inden det vender. Derfor er det rettidig omhu at beholde så meget likviditet hjemme på bedriften som muligt, så vi kan stå perioden igennem uden at blive klemt på likviditet. Desuden er der usikkerhed om, hvem der kan få gevinsten af kvælstofreduktionen i anlægget efter 10 år. Derfor tøver jeg med at gå i gang, fortalte Esben Skøtt.

 Behov for hurtig tilbagebetaling
Der kommer alt for få anlæg i gang, fortalte Peter Aalykke.

-Selv har jeg arbejdet med seks anlæg, som er godkendte. Kun et er kommet i gang. Det skyldes helt sikkert mangel på likviditet oven på den dårlige høst. Det giver generelt tilbageholdenhed med at bruge penge.  Samtidig er det svært at overskue den langsigtede økonomi, sagde konsulenten.

Peter Kofod Poulsen havde stor forståelse for, at der er behov for at øge hurtigheden omkring udbetaling i Landbrugsstyrelsen.

-Det er vigtigt, at vi får anlæggene i gang, så der kan bruges normale mængder kvælstof på markerne, så udbytte og kvalitet sikres. I DF er vi meget optaget af, at landbruget fastholder sin konkurrenceevne, sagde Peter Kofod Poulsen.

 Så på vandboringer
Esben Skøtt fremviste også to offentlige vandboringer på sin mark i nærheden af Aller. Han frygtede, at der vil blive stillet krav om sprøjtefri zone i en radius på 300. Peter Kofod Poulsen stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er relevant med så stor en zone, og var i øvrigt enig i, at landmanden skal have fuld kompensation, hvis der sker ændringer i brugsretten.

 Reglerne for praktikanter fra 3. lande bør ændres
Berith Nissen prøvede at overbevise Peter Kofod Poulsen om, at praktikanter fra 3. lande bør lønnes med praktikantløn i to år, fremfor som nu et år. Først efter to år har de opnået kompetencer, så de er pengene værd, sagde hun.  (Minimum 27.000 kr./ måned)

Det forslag var Peter Kofod Poulsen ikke enig i. Han mente først og fremmest, at vi skal have danskerne i arbejde. Berith Nissen understregede, at mange ikke kan finde arbejdskraft, så der er brug for længere praktikløn og mere fleksibilitet i ordningen. Peter Kofod Poulsen hørte budskabet, men lovede ikke noget.

 Pesticidafgiften er konkurrenceforvridende
Christian Ravn redegjorde for, at pesticidafgiften i Danmark er urimelig, konkurrenceforvridende og ikke giver de ønskede effekter. Derfor bør den fjernes. Peter Kofod Poulsen var faktisk ikke uenig. Heller ikke i DF ønsker man at opretholde ordninger, der svækker dansk landbrugs konkurrenceevne. På den baggrund havde Peter Kofod Poulsen meget forståelse for ønsket om reduktion eller afskaffelse af pesticidafgiften.

Dialogen faldt også på mange andre ting. Herunder udfordringerne med generationsskifte, langsigtede løsninger og det stigende fokus på landbrugsproduktion i forhold til klimaaftryk.

Alt i alt et godt møde, hvor det var meget nyttigt at få udvekslet synspunkter. Vi håber på, vi giver et lille bidrag til bedre politiske løsninger i fremtiden, sluttede Berith Nissen, næstformand i SLF.

 Yderligere oplysninger:
Næstformand Berith Nissen, mobil 25369255
Bestyrelsesmedlem Esben Skøtt, mobil 21264357