Når puljen d. 16. august 2018, åbner for ansøgninger vedr. modernisering af kvægstalde, gælder det om at være klar! Puljen er på sammenlagt 110 mio. kroner. Hvilket ikke er meget, set i lyset af de relativ store projekter, kvægstalde normalt er.
Der er afsat 25 mio. kr. til etablering af nye stalde til malkekøer med tilhørende malkestald. Der er afsat 50. mio. kr. til nye stalde til malkekøer og 15 mio. kr. til nye stalde til slagtekalve og opdræt.

Til totalrenovering af stalde til malkekøer med tilhørende malkestald er der 4 mio. kr. og 5 mio. kr. til malkekøer totalrenovering. Foruden 11 mio. kr. til totalrenovering af stalde til slagtekalve og opdræt.

Ansøgningen kan ske såfremt projektsummen er mellem 300.000 – 25.000.000 kr. I forhold til andre år, er reglerne i år ændret. Dvs. der ligger et fast beløb pr. sengeplads, der enten renoveres eller bygges til. Derudover er de mindre puljer til kvægstalde med malkestalde eller stalde til opdræt og slagtekalve. For opdræt og slagtekalve er minimum projektsum 200.000 kr.

Der er taget udgangspunkt i, at en koplads i en løsdriftsstald koster 20.035,- Dette gives der 20% i tilskud til, altså 4.007,- kr. pr. koplads, der bygges til. Snakker vi totalrenovering er beløbet 2.338,- kr. pr. plads. For opdræt og slagtekalve vil sengebåse give 3.606 kr. pr. plads og dybstrøelse 3.000 kr. pr. plads. Småkalve fra 0 – 6 mdr. får 2.657 kr. pr. plads.

For opdræt og slagtekalvestalde i totalrenovering giver sengebåse 2.149 kr. pr. plads og dybstrøelse 2.040 kr. pr. plads, foruden småkalve 0-6 mdr. 1.461 kr. pr. plads.

Hertil kommer forskellige tilvalg som f.eks. ensilageopbevaring, gylleopbevaring, teltoverdækning af gyllebeholder m.v.

Når beløbene er fastsat fra start, er forventningen at arbejdsgangene bliver hurtigere i forbindelse med tilsagn og udbetaling. Men de realiserede priser på selve byggeriet, vil formentlig ikke have indflydelse på selve tilskuddet eller udvælgelsen hertil. Der bliver en økonomisk beregnet effekt, der ligger til grund for selve udvælgelsen af, hvilke projekter der modtager tilskud. Se bilag 3.

 

I forhold til andre år, vil tilsagn fra finansiering, byggetilladelse, miljøtilladelse ikke have indflydelse på udvælgelsen. Det vil udelukkende være den økonomiske effektivitet beregnet ud fra fastsatte standardværdier.

 

Trin 1: Minimum økonomisk effekt.

Trin 2: Økonomisk effekt udregnet på standardværdier i det enkelte projekt.

Trin 3: Efter antal pladser.

De ovenstående forhold som finansiering, byggetilladelse og miljøgodkendelse skal først være på plads, før en eventuel udbetaling kan ske. Derfor er anbefalingen også herfra, at de ting søges hjem hurtigst muligt og gerne før ansøgningen til tilskud indsendes. Så længe projektet bare ikke er startet op! Det vil sige der må IKKE være bestilt eller leveret varer eller ydelser til projektet. Herunder forudbetalt aconto.
I 2018 får vi på byggesiden et nyt bygningsreglement, kravene til landbrugsbyggeri har igen, fået et hak over tuden, således skellet mellem alm. industri og landbrug er blevet endnu mere udvasket – desværre! På miljø siden, er den nye miljølov ikke et år gammel endnu. Derfor er både vi som konsulenter og myndighederne på delvis usikker grund, når vi ansøger og behandler disse forhold.

Ligeledes er der ikke være krav til flere tilbud, da ansøgningerne og ordningen denne gang ikke vil være omfattet af tilbudsloven. Dette er naturligvis en lettelse, da det har voldt store problemer i de seneste ansøgningsrunder, i særdeleshed ved dokumentation og udbetaling. Dog har et fornuftigt udbud, med enslydende materiale til alle tilbudsgivere, været med til at finde den rigtige pris på projekterne. Anbefalingen herfra vil stadig være, at en tilbuds- eller udbudsrunde stadig er yderst vigtig for at finde den billigste pris på det rigtige projekt. 

Foruden det relative lave beløb som standardtal for etablering af en koplads og de stigende byggepriser generelt, er behovet for en gennemarbejdet projektering og heraf tilbudsindhentning essentiel. Skal vi have enderne til at nå sammen, skal vi være yderst afklaret med, hvad vi ønsker at bygge og hvad tingene koster. Når Verdenen omkring os har travlt og derved gode tider, vil det få byggepriserne til at stige på landbrugsbyggeri. Vi har siden sommer 2017 set store stigninger på især stål, beton og arbejdsløn – ikke noget drømme scenarie for landbruget, der ikke har set samme fremgang som den almene industri.

Går du med planer om modernisering af kvægstalde frem mod planperiodens afslutning 31. december 2022 er det nu du skal søge før midlerne løber ud. Kontakt SLF, Natur & Byg og får beregnet den økonomiske effekt på dit projekt eller hjælp til myndighedsbehandlingen af projektet.