Budget og budgetopfølgning

Der skal være fokus på bedriftens likviditet og økonomistyring. Den løbende driftsøkonomiske styring og samarbejde med pengeinstitutter og kreditforeninger kræver i dag et budget med afklaring af den forventede likviditetsudvikling for det kommende år og årsresultatet.

Få mere med et SLF-budget

Foruden budget og budgetopfølgning omfatter et SLF-budget faglige indspil på hovedproduktionsgrenene og en detaljeret redegørelse for kapacitetsomkostninger, finansiering m.v.

Vi tegner et præcist billede af de anvendte budgetforudsætninger suppleret med en række følsomhedsberegninger. Det gør det nemt for alle at forholde sig til, hvis f.eks. mælkepris eller svinenotering udvikler sig anderledes end forventet.

Vi laver mange individuelle tilpasninger, så budget og budgetopfølgning passer præcist til dit behov.

KONTAKT

Michael Sass Kragh SLF

Michael Sass Krag

Driftsøkonomikonsulent

Phone7320 2332 / 4033 3257

.single-post .mkdf-title { display:none; }