Potentialetjek

Der gemmer sig typisk mellem 200.000 og en million kr. i uudnyttede muligheder i en normal landbrugsbedrift. Vores potentialetjek afslører, hvor det er du skal sætte ind. Så kontant er meldingen fra driftsøkonom Thejs Hjort Christiansen.

Økonomirådgivningen i SLF har udviklet et effektfuldt analyseværktøj, Potentiale-tjek. Det har vist sig at være en særdeles effektiv metode, der kort og klart viser landmanden, hvor han skal sætte ind for at trimme sin virksomhed og øge indtjeningen.

Med et potentialetjek får du udpeget de områder i virksomheden med størst økonomisk potentiale. Typisk 3-5 potentialer.
Et potentialetjek er gratis – du betaler kun for den times møde, hvor vi fremlægger analysen for dig. Herefter kan du med det samme gå i gang med at omsætte potentialeområderne til en konkret indsats hjemme på bedriften.

Eksempel I: Sohold med smågrise, 350 søer – potentiale: 800.000 kr.

Eksempel II: 15.000 slagtesvin – potentiale 431.000 kr.

Eksempel III: Mælkeproduktion m. 120 køer og 102 ha – potentiale 711.000 kr.

KONTAKT

Ulla Eg SLF

Ulla Eg

Teamchef for Ejendom & Jura + Natur & Miljø

Specialer
• Jurist - Ejendomsrådgiver
• Dødsbobehandling
• Generationsskifter
• Overdragelse af fast ejendom
• Udfærdigelse af kontrakter
• Familiejura – herunder testamenter og ægtepagter
• Ledelse - GDPR

Thejs Hjort Christiansen SLF

Thejs Hjort Christiansen

Driftsøkonomikonsulent

Specialer
• Driftsøkonomi kvæg
• Økonomisk sparring og rådgivning
• Strategi og forretningsudvikling
• Analyser & benchmarking
• Budget og opfølgning
• Gårdråd
• Generationsskifte
• Etableringsrådgivning
• Finansiering og bankhåndtering
• Investeringsberegninger
• Håndtering af krisesager

Lone Hauge

Skattespecialist

Specialer
• Skatteregnskaber
• Optimering af personligt ejede virksomheder - herunder I/S
• Skatterådgivning og -strategi
• Rådgivning om generationsskifte
- herunder avancebeskatning
• Førelse af skattesager og anmodning om bindende svar
• Virksomhedsskatteloven
• Dobbeltbeskatning
• Skatteforhold ved ansættelse af medarbejdere fra ind- og udland
• Skatteforhold ved entreprise og arbejdsudleje

Henning Vinther Boldsen

Virksomhedsrådgiver

Specialer
• Omdannelse til selskab
• Strategi
• Generationsskifte
• Samarbejde, modeller, aftaler, finansiering og skat
• Køb og salg samt forhandlinger
• Omstrukturering
• Krise rådgivning og økonomi
• Forandringsledelse
• Etablering

.single-post .mkdf-title { display:none; }