Ekspropriation

Både stat og kommune kan, når særlige betingelser er opfyldt, foretage ekspropriation af jord og ejendomme. Vi kan give dig overblik over konsekvenserne af en aktuel ekspropriation og sikre, at den giver dig mindst mulig gene.

Fuld og korrekt erstatning ved ekspropriation

SLF yder professionel rådgivning , der sikrer dig fuld og korrekt erstatning. Vi rådgiver også i vej- og hegnssager.

KONTAKT

Sorry! There is no Team Showcase saved under the ID '14497'. You need to cick the 'Save Showcase' button to actually save it before it can appear on the front end via your shortcode. Please read more about this here
.single-post .mkdf-title { display:none; }