Forpagtnings- og lejekontrakter

En forpagtningskontrakt er en skriftlig aftale mellem 2 juridiske parter omkring udlejning af om ejendomme, jord og driftsbygninger. I en forpagtningskontrakt er der aftale om prisen, opsigelse, vilkår, betalingsterminer, samt øvrige relevante forhold i den konkrete sag.

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem lejer og udlejer, der fastlægger individuelle vilkår for lejeforholdet. Hvis der ikke udfærdiges lejekontrakt reguleres lejeforholdet alene af Lejelovens regler.  Disse er i høj grad regler der beskytter lejer, og som udlejer er det vigtigt at sikre sig bedst muligt med en individuel lejekontrakt.

Ved udarbejdelse af forpagtningskontrakt / lejekontrakter drøftes:

  • Lovkrav og relevante forhold vedrørende forpagtning/lejemålet
  • Parternes ønsker vedrørende forpagtning/lejemålet
  • Mulige problemstillinger og disses løsninger
  • Eventuel sikkerhedsstillelse
  • Eventuel tinglysning af  kontrakten

Vi sørger for:

  • At udarbejde kontrakten og indhente underskrifter
  • Eventuel tinglysning af kontrakten.
  • For forpagtningskontrakter endvidere eventuel ansøgning om dispensation iht. Landbrugsloven, overdragelse af betalingsrettigheder og producentskifte

KONTAKT

Ulla Eg SLF

Ulla Eg

Teamchef for Ejendom & Jura + Natur & Miljø

.single-post .mkdf-title { display:none; }