Landbrugs- og erhvervsjura

SLF tilbyder juridisk rådgivning i landbrugsjura og erhvervsjura. Kontakt os – også selv om din konkrete problemstilling ikke er beskrevet. Vi kan hjælpe dig.

Etablering og afvikling af virksomhed

Vi rådgiver dig om den for dig rette virksomhedsform, f.eks. om virksomheden skal være i personligt regi eller delvist i et selskab.
Vi udarbejder de nødvendige dokumenter med henblik på selskabsetablering og foretager registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skal du afvikle din virksomhed, kan vi også hjælpe med de nødvendige overvejelser, reguleringer og aftaler.

Selskabsrådgivning

SLF tilbyder komplet selskabsrådgivning – både ved selskabsdannelse og omstrukturering.

LÆS MERE

Ansættelsesret

Vi rådgiver om forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager samt disses organisationer.

Vi bistår med udarbejdelse af f.eks. ansættelseskontrakter og andre aftaler, og skriftlige henvendelser, det være under ansættelsesforholdets beståen, dettes afvikling eller ved efterfølgende tvister.

Kontrakter og øvrige aftaler

Mangelfuldt materiale, herunder dokumentation for hvad der er aftalt, kan få alvorlige konsekvenser.

Det kan blive svært at bevise, hvad der er aftalt, og måske kommer man til at betale for mangelfulde varer og tjenesteydelser, eller vedstå en uheldig aftale i given periode.

Vi anbefaler derfor, at du får drøftet din situation med os, før du ”handler” og at du får gennemgået kontrakter og andet aftalemateriale forinden du skriver under.

Vi gennemgår og udarbejder f.eks:

• Samarbejdsaftaler
• I/S kontrakter
• Købeaftaler
• Låne- og pantedokumenter
• Garantierklæringer

KONTAKT

Ulla Eg SLF

Ulla Eg

Teamchef for Ejendom & Jura + Natur & Miljø

.single-post .mkdf-title { display:none; }