Tinglysning

Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen retsgyldig.

Ved tinglysning bliver vilkårene i handlen nedfældet i en handelsaftale og tinglyst. Deklarationer på ejendomme, pantebreve, skifteretsattester, servitutter og handelsaftaler skal også tinglyses.

Fast, lav pris på tinglysning

Har du købt eller solgt et parcelhus, sommerhus eller lejlighed? Så tinglyser vi dit skøde for kun 1.995 kr.

Vi er også konkurrencedygtige på prisen ved tinglysning af større ejendomshandler.

Kontakt os, så vi hurtigt kan hjælpe med din tinglysning.

KONTAKT

Maj-Britt F. Petersen SLF

Maj-Britt F. Petersen

Sekretær

Phone7320 2815
.single-post .mkdf-title { display:none; }