Tinglysning

Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen retsgyldig.

Ved tinglysning bliver vilkårene i handlen nedfældet i en handelsaftale og tinglyst. Deklarationer på ejendomme, pantebreve, skifteretsattester, servitutter og handelsaftaler skal også tinglyses.

Fast, lav pris på tinglysning

Hos Ejendom & Jura, hjælper vi gerne med gennemgang, godkendelse og tinglysning også ved køb af parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder. Vi kan altid tilbyde en konkurrencedygtig pris.

Hvis det kun drejer sig om den tinglysningsmæssige ekspedition af en allerede indgået handel, har vi et helt særligt tilbud på kr. 1.995,-

Vi er også konkurrencedygtige på prisen ved tinglysning af større ejendomshandler.

Kontakt os, så vi hurtigt kan hjælpe med din tinglysning.

KONTAKT

Maj-Britt F. Petersen SLF

Maj-Britt F. Petersen

Sekretær

.single-post .mkdf-title { display:none; }