Ansættelsesbevis og ansættelseskontrakter

ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Det er lovpligtigt at have et ”ansættelsesbevis” ved ethvert ansættelsesforhold af mere end en måneds varighed og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end otte timer.

Vi er behjælpelige med alle former for ansættelseskontrakter – fra elever og praktikanter, driftsledere og konsulenter mv.

De væsentligste vilkår i kontrakten er:

 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller ved flere arbejdspladser oplysning om de enkelte steder samt angivelse af hovedsæde
 • Beskrivelse af arbejdet i punktform
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed
 • Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie
 • Varigheden af parternes opsigelsesvarsler – gældende regler
 • Gældende løn i henhold til overenskomst eller aftalt løn.
 • Vilkår ved barsel og sygdom.
 • Normal daglig og ugentlig arbejdstid – herunder weekendarbejde
 • Angivelse af hvilke eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet

KONTAKT

Jonna Pedersen

HR- Konsulent

.single-post .mkdf-title { display:none; }