Løn, skat refusion m.v

Vi tilbyder at
•    Få lavet/ændret skattekort/forskudsopgørelse for din medarbejder
•    Oprette personnummer (ved udenlandsk arbejdskraft)
•    Udfylde selvangivelse og lave skatteoptimering for den ansatte*

* Fri bolig, telefon, kørselsgodtgørelse mv. kan udnyttes til at optimere lønnen for både dig og dine medarbejdere. Læs mere her

NEM-ID og VIRK.DK

Nem ID bruges til al post fra det offentlige via E-boks – som virksomhedsejer har du pligt til at have en E-boks. Nem ID bruges også til virk.dk. Vi er gerne behjælpelige med at bestille Nem ID og forklarer gerne, hvor og hvornår Nem ID skal bruges.

På virk.dk er det vigtigt, at du får den rigtige opsætning. Du skal bl.a. ind og give dig selv rettigheder i forbindelse med refusion af dagpenge, sygedagpenge mv.

Det er også muligt at give fuldmagt til os i SLF. På den måde kan vi stå for at søge om dagpengerefusion, lønrefusion, barselsdagpenge o.lign. Og samtidig sørge for overholdelse af tidsfrister mv.

Disse opgaver kan nemt løses via telefonen, hvor vi kan gå online på din computer, mens vi taler pr. telefon.

SELVANGIVELSE OG SKAT FOR ANSATTE

Fri bolig, telefon, kørselsgodtgørelse mv. kan udnyttes til at optimere lønnen for både dig og dine medarbejdere. Det giver mest muligt i løn til dine ansatte med mindst mulig lønudgift for dig.
Medarbejderens interesse er størst mulig nettoudbetaling og din interesse i mindst mulig brutto lønudgift.

Der er flere personalegoder, som kan udnyttes til at optimering. Lad os vise dig, hvordan en lønpakke kan skrues sammen! Mulige elementer i lønpakken:
•    Fri bolig kontra lejebolig
•    Fri PC/bærbar, bredbånd og internet
•    Fri telefon
•    Fri avis
•    Fri bil
•    Skattefri kørselsgodtgørelse de første 60 dage
•    Personalearrangementer

Lad os skræddersy et koncept, der netop passer til dig og dine ansatte.

 

.single-post .mkdf-title { display:none; }