Det kræver loven

Der er mange regler, som skal overholdes i forbindelse med ansættelser. Det handler om ansættelsesbevisloven, ferieloven, barselsloven, funktionærloven, sygedagpengeloven, ligebehandlingsloven – og flere endnu, man bliver helt forpustet!

Vi har overblik over love og regler og kan altid hjælpe dig med at få styr på, hvordan hverdagen skal indrettes, så du til enhver tid overholder reglerne.

En ad de vigtigste ting er reglerne for arbejdstid. Her får du den korte version:

 

Arbejdstid

  • Den gennemsnitlige arbejdstid for en medarbejder må ikke overstige 48 timer om ugen over en periode på fire måneder.
  • Arbejdsgiver har ansvaret for, at medarbejderne overholder 48-timers reglen. Det gælder også selvom medarbejderen selv tilrettelægger sit arbejde eller har ønsket afspadsering fremfor udbetaling.
  • En medarbejder skal have en samlet hvileperiode på mindst 11 timer indenfor en 24 timers periode. Indenfor en periode på 7 døgn skal medarbejderen have et ugentlig fridøgn. For ansatte i landbruget kan hvileperioden nedsættes til 8 timer i døgnet i op til 30 dage om året.
  • En praktisk ”tommelfingerregel” er at holde det månedlige timetal på 200 timer eller derunder.

 

Hvis reglerne ikke overholdes

  • Hvis medarbejderen arbejder mere end 48 timer om ugen over fire måneder, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale godtgørelse til medarbejderen, ca. 1-2 mdr. løn jfr. gældende retspraksis.
  • Hvis reglerne om hvileperiode og fridøgn ikke overholdes, kan det straffes med bøde eller fængsel.

 

Overarbejde

  • Arbejdsgiver skal registrere og betale sine medarbejderes overarbejde, medmindre andet er aftalt. Under en evt. tvist kan medarbejderen i visse tilfælde få medhold i krav på baggrund af egne opgørelser
  • Det er arbejdsgiveren, som skal bevise, hvor meget med-arbejderen har arbejdet og om medarbejderen er aflønnet korrekt. Udskriv en opgørelse hver måned, som afstemmes med medarbejderen og gem den i 5 år

KONTAKT

Jonna Pedersen

HR- Konsulent

.single-post .mkdf-title { display:none; }