Udenlandske ansatte

Vi har stor ekspertise med alt omkring regler for og ansættelser af udenlandske medarbejdere og praktikanter. Bemærk, at der gælder de samme arbejdstidsregler for danske og udenlandske ansatte. Læs om arbejdstidsreglerne her

Kontakt os, så vi kan dig med alt det praktiske. Det handler primært om 2 ting:

1. Opholds- og arbejdstilladelse samt ansættelseskontrakt
2. Selvangivelse og skattekort/forskudsopgørelse

1. Opholds- og arbejdstilladelse samt ansættelseskontrakt

1a. Ansatte og praktikanter fra EU eller EØS*

 • ·Hvis ansættelsen varer mere end 3 måneder skal medarbejderen have et opholdsdokument, som udstedes af Statsforvaltningen.
 • Der er aftalefrihed omkring løn og ansættelsesvilkår, dog skal EU-lovgivningen omkring arbejdstid overholdes, ligesom medarbejderen skal have samme løn som en dansk ansat for samme arbejde.
 • Der gælder samme arbejdstidsregler som for danske ansatte (se ovenfor).

Hvis reglerne ikke overholdes

 • Hvis en udenlandsk medarbejder får lavere løn end danske ansatte for samme arbejde, kan der godtgøres med op til 12 mdr. løn.
 • På grund af aftalefriheden omkring løn og ansættelsesvilkår for denne gruppe af medarbejdere oplever vi, at 3F har stor bevågenhed på forholdene.

*EØS-landene er EU-landene samt Liechtenstein, Island og Norge

1b. Ansatte og praktikanter fra lande udenfor EU og EØS

 • Der SKAL der være udstedt en gyldig arbejds- og opholdstilladelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den udstedes på grundlag af en ansættelseskontrakt.
 • Ansættelseskontrakter skal opfylde de gængse normer for løn og arbejdstid på området dvs. typisk 37-40 timers arbejdsuge og overenskomstmæssig løn for at danne grundlag for udstedelsen. Den ansatte skal arbejde på fuld tid.
 • De løn- og ansættelsesmæssige forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Huslejen må f.eks. ikke trækkes fra i bruttolønnen. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med
  karakter af noget fast tilbagevendende mht. hyppighed og timetal kan derimod ikke accepteres.
 • Det betyder, at det vil blive betragtet som arbejde uden gyldig arbejdstilladelse, hvis en medarbejder fra 3.land starter med at arbejde for sin danske arbejdsgiver før arbejds- og opholdstilladelsen er udstedt, eller den ansatte har overarbejde, der kan karakteriseres som systematisk.
 • Aftale om ophold i hjemlandet ud over 5 ugers ferie skal godkendes af myndighederne.

Hvis reglerne ikke overholdes
Arbejde uden gyldig tilladelse straffes hos både arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiver: Bøde på min. kr. 10.000 pr md. Ved skærpede omstændigheder op til kr. 20.000 pr md. og fængsel op til 2 år. Arbejdstager: Bøde og fængsel i op til 1 år.

2. Selvangivelse og skattekort/forskudsopgørelse

Ligesom for danske medarbejdere, skal der laves en selvangivelse for det år eller den del af året, hvor den udenlandske ansatte har arbejde i Danmark. Vær også opmærksom på, at der er forskellige fradragsmuligheder, når en udenlandsk
medarbejder er midlertidigt ansat.

Du skal bl.a. også tænke på:

 • Opretholdelse af Nemkonto
 • Udbetaling af feriepenge
 • Besked til Borgerservice, når medarbejderen rejser hjem.

Vi hjælper gerne med indberetning af selvangivelsen, således at de fradrag, der er anført på forskudsopgørelsen, bliver overført til selvangivelsen for korrekt beregning af skatten.

KONTAKT

Frida Søllingvraa HR konsulent hos SLF

Frida Søllingvraa

HR - konsulent

Phone73 20 28 66 / 28 58 23 63