Byggeri

Vi er klar med kompetent byggerådgivning til dit projekt. Byggerier er komplicerede; de kræver god planlægning og mange regler skal overholdes. Der skal ofte tages naturhensyn og der skal opnås forskellige bygge- og miljøtilladelser. Frem for alt skal projektet give positivt afkast på ejerens bundlinje.

Vi tilbyder at være din sparringspartner. Vores service og rådgivning omfatter bl.a.:

 • Idéoplæg
 • Skitseforslag
 • Forprojekter
 • Myndighedsprojekt og behandling
 • Brandstrategirapport
 • Udledningstilladels (LAR beregning)
 • Hovedprojekt (projektering)
 • Udbudsmateriale til indhentning af tilbud
 • Tilsyn og byggestyring
 • Bygherrerådgivning
 • Rådgivning i forbindelser med opgørelse af forsikringsskade
 • 3D visualisering
 • Ingeniørberegninger på alle konstruktioner
 • Generel bygningsrådgivning i landzonen

Herudover har vi stor erfaring indenfor:

 • Biogasanlæg
 • Vindmøller
 • Solcelleanlæg
 • Olieudvinding
 • Kartoffelmelsfabrik

KONTAKT:

Anders Ugelvig

Bygningskonsulent

Phone6120 7675
Christian Schädler SLF

Christian Schädler

Teamchef, Natur og Byg

Phone2138 9576