Energi

Professionel energirådgivning, der fokuserer på dit behov, hvad enten du har landbrug eller en anden type virksomhed. Er der behov for energibesparelser i produktionen? Skal du foretage energiinvesteringer og kende mulighederne for tilskud? Det handler både om blandeanlæg og andre maskiner men også om ventilation, belysning og opvarmning mv.

Vil tilbyder bl.a.:

 • Rådgivning om valg af de forskellige mulige løsninger og benchmarking
 • Energiscreening af landbrug og virksomheder, med fokus på optimering og besparelse på fremtidige driftsomkostninger
 • Beregning af økonomi i påtænkte investeringer
 • Energi-rigtig projektering af staldbygninger
 • Omlægning af varmekilde, fra et energimiddel til et andet
 • Udarbejdning af funktionsoplæg
 • Analyse af elforbrug
 • Formidling af aftaler om salg af energibesparelser
 • Energigennemgang ifm. miljøgodkendelse
 • Hjælp til tilskudsordninger
 • Rådgivning inden for ventilation, opvarmning, belysning, solceller og husstandsvindmøller

KONTAKT

Anders Ugelvig

Bygningskonsulent

Phone6120 7675