Kontrol af gyllebeholder

Din gødningsbeholder skal tilmeldes 6 måneder før beholderen bliver 10 år eller 10 år efter seneste kontrol.

Tilmelding, kontrol af gyllebeholder og tilstandsrapport

Hvis du videresender skemaet om “Anmodning om beholderkontrol” til os, vil vi registrere den og ekspedere sagen for dig.

Vi videresender en kopi af skemaet sendes til kommunen, og kvittering sendes til brugeren af beholderen. Ca. 10-12 dage før beholderkontrollen sender vi et brev til bruger/ejer af beholderen. Ved beholderkontrollen udarbejdes en tilstandsrapport, der sendes til kommunen. Kopi af tilstandsrapporten sendes til brugeren af beholderen og til sekretariatet for beholderkontrol.

Pris:

Kr. 3.000 for beholder nr. 1
Kr. 2.000 for beholder nr. 2
Kr. 1.000 for øvrige beholdere

Tilmelding af kontrol udløser et tilmeldingsgebyr på kr. 500,-

Opgravning koster 1000 kr.

Priserne er betinget af, at beholderne ligger med en maks. afstand på 5 km.
Beløbet omfatter eftersyn, mindre reparationer, som beskyttelse af kabellåse, småskader på kabelkapper, rapport og kørsel.
Det forudsættes, at tankene kontrolleres samtidigt.
Priserne er excl. moms.

KONTAKT

Anette Højsager

Byggetekniker, aut. beholderkontrollant

Phone7320 2312 / 2974 4022