Miljø

Hos SLF vil du opleve, at vi leverer miljørådgivning, der giver de bedst mulige produktions- og byggebetingelser på din bedrift.

Miljøet er en væsentlig faktor i moderne landbrug. Vi tager højde for love og regler, så du får den bedste løsning – uanset om det drejer sig om miljøgodkendelser, gyllealarm og vaskeplads. Og alt det andet, hvor tilladelser og godkendelser skal være i orden.

Miljørådgivning omfatter bl.a.:

 • Rådgivning om og udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelser
 • Rådgivning om og udarbejdelse af ansøgning om miljøtilladelser
 • Anmeldeordninger
 • Beredskabsplaner
 • Udredning af produktionstilladelser
 • Afklaring i forbindelse med naturudpegninger mv.
 • Vandløb, vandløbslaug og vandløbsvedligeholdelse
 • Bistand i forbindelse med klagesager, miljøtilsyn og krydsoverensstemmelser (KO)
 • Gyllebarrierer og gyllealarmer
 • Biogasanlæg – planlægning, VVM
 • Vindmøller – planlægning, VVM
 • Solcelleanlæg – planlægning, VVM
 • Miljøscreeninger
 • Miljøvurdering og miljøstrategi
 • Klimaregnskaber
 • Revurderinger

KONTAKT

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869