Ny husdyrregulering i 2017

Der er sket væsentlige ændringer i reglerne for miljøgodkendelser og miljøtilladelser fra 1. august 2017. Den nye regulering er en del af aftalen om landbrugspakken fra 2015.  Hensigten er at skabe større fleksibilitet i produktionstilladelserne og afkorte sagsbehandlingen. Overordnet er de to væsentligste ændringer:

  • at produktionstilladelserne fremover tager udgangspunkt i produktionsareal (staldareal) (den såkaldte stipladsmodel)i stedet for antal dyr
  • at mark og stald adskilles, således at kun staldene skal indgå i tilladelserne/godkendelserne, mens udbringning af husdyrgødningen sker gennem generelle regler

KONTAKT:

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869