Oplandskonsulenter    

Overvejer du at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov? Så er rådgivning som udgifter til etablering gratis!

Peter Aalykke Jensen

Oplandskonsulent
5136 8527 / 7320 2869
paj@slf.dk

Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 t.
En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer virkemidler, som har effekt, ikke bare på egen jord, men for et vandopland. Staten og EU betaler netop nu for, at landmændene etablerer de såkaldte frivillige målrettede virkemidler, som omfatter minivådområder, vådområder og plantet skov.

Frivillige målrettede virkemidler er en ny måde at tænke på. Det handler ikke bare om ens egen bedrift, men det vandopland ejendommen ligger i. Derfor er der behov for, at oplandskonsulenterne vejleder de enkelte landmænd, koordinerer indsatsen og sikrer, at de tiltag landmændene iværksætter har størst mulig effekt.

Oplandskonsulenterne er alle erfarne rådgivere med kendskab til landbruget. De kan hjælpe landmændene med at vælge den indsats og den placering, som giver bedst mening i det enkelte vandopland. De hjælper med at søge tilskud hjem til minivådområder, etablerer kontakt mellem landmænd inden for et vandopland og følger projekterne til dørs.

– Det er meget vigtigt, at landmændene kommer i gang nu. Jo mere vi får reduceret udledningen af kvælstof med de frivillige målrettede virkemidler, jo mindre bliver behovet for den målrettede regulering, som forventeligt bliver tiltag i markerne, f.eks. flere efterafgrøder, nedsatte gødningsmængder eller braklægning.

Se mere om ordningen under www.oplandskonsulenter.dk

KONTAKT vores 2 oplandskonsulenter:

Asger Thode Kristensen SLF

Asger Thode Kristensen

Naturkonsulent

Phone7320 2745 / 2960 9295

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869