Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning, for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør. Ofte placeres minivådområdet for enden af et hovedræn.

En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås, hvis størrelsen på et minivådområde er på 1 % af drænoplandet. Et minivådområde skaber liv for planter, padder og smådyr og øger biodiversiteten og jagtmulighederne i nærområdet.

Et miniområder kunne være en mulighed for dig, hvis

·  Du har marker, der er helt eller delvis drænet
·  Der er et opland på 30 ha til udløbet på dit hoveddræn
·  Der er mindst et moderat fald på dine dræn.
·  Dit areal ligger helt eller delvist indenfor de mørkegrønne områder (klik ind på kort nedenfor)

Minivådområder regnes som et kollektiv virkemiddel. Det betyder, at effekten af dit minivådområde bliver godskrevet hele dit vandopland.

KORT KORT KORT KORT plus link

KONTAKT vores 2 oplandskonsulenter:

Asger Thode Kristensen SLF

Asger Thode Kristensen

Naturkonsulent

Phone7320 2745 / 2960 9295

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869