Analyser

  • Jordprøver
  • Gylle
  • Handelsgødning
  • Planteanalyser
  • N-min prøver
  • Mangantest
  • Såsædsanalyser
  • Andre analyser – spørg endelig!

KONTAKT

Mia Hou-Jensen SLF

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Phone7320 2668

.single-post .mkdf-title { display:none; }